Zaměstnanec

Nová spolupracovnice v nákupu

Od 1.1.2009 posílila náš nákup v našem kmenovém závodě Remchingen paní Sylvia Heling.

Nová spolupracovnice v nákupu

Nová učnice

Dne 01.10.2009 zahájila paní Anina Soydan své bakalářské studium obor průmysl.

Nová učnice

Nový exportní útvar

Od 01.01.2009 převzal náš dlouholetý spolupracovník pan Timo Gabelmann vedení nového útvaru exportu.

Nový exportní útvar

Nový spolupracovník v IT

Od 1.9.2009 posílil IT v našem kmenovém závodě Remchingen pan Martin Edelmann.

Nový spolupracovník v IT

Nový učeň

Dne 3. srpna 2009 u nás zahájil pan Frederik Zergon své vzdělání v oboru obchodník ve velkoobchodu a vnější službě s přídavnou kvalifikací obor mezinárodní hospodářský management a cizí jazyky.

Nový učeň

Odchod na mateřskou dovolenou

Lilia Gress je od 4.8.2009 na mateřské dovolené. Přejeme nastávající mamince a jejímu dítěti do budoucna vše nejlepší.

Odchod na mateřskou dovolenou

Rozloučení

Pan Tobias Wittur z našeho útvaru IT opouští naši firmu k 31.12.2009. Přejeme mu do dalšího studia mnoho úspěchů.

Rozloučení

Rozloučení

Náš dlouholetý spollupracovník Sascha Greiffenberger z útvaru marketingu opouští naši firmu k 28.2.2009. Přejeme mu i nadále všechno nejlepší.

Rozloučení