Zaměstnanec

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme panu Jakubu Jablonskému k jeho 10-letému jubileu ve firmě (2002-2012).

Výročí spolupracovníka

Nový spolupracovník ve skladu

K 9.10.2012 posílí pan Eugen Schmidt náš skladový tým.

Nový spolupracovník ve skladu

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme Kay Uwe Hötzel k jeho 5-letému jubileu ve firmě (2007-2012).

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme Josko Herceg k jeho 15-letému jubileu ve firmě (1997-2012).

Výročí spolupracovníka

Nový učeň

Dne 1.10.2012 u nás zahájil pan Christian Hoopmann své vzdělání v oboru obchodník ve velkoobchodu a vnější službě s přídavnou kvalifikací obor mezinárodní hospodářský management a cizí jazyky.

Nový učeň

Ukončení pracovního poměru

Pan Jiří Eliáš ukončil svoji působnost v naší české pobočce. Přejeme mu úspěchy v další práci a děkujeme za spolupráci.

Ukončení pracovního poměru

Nový spolupracovník v odbytu

Od 1.10.2012 posílila oddělení odbytu v naší české pobočce paní Dana Markusová.

Nový spolupracovník v odbytu

Úspěšně ukončené studium

K 30.9.2012 ukončila paní Anina Soydan úspěšně své studium provozní ekonomie (Bachelor of Arts) v oboru průmysl na Duální vysoké škole Baden-Württemberg. Těší nás, že ji můžeme zapojit do útvaru marketingu.

Úspěšně ukončené studium