Zaměstnanec

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme paní Sylvia Heling k jejímu 10-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Nový učeň

Dne 1. červenec 2017 zahájil pan Dustin Günther své vzdělání v oboru odborný skladník.

Nový učeň

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme panu Jakubu Jablonskému k jeho 15-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme René Trunzer k jeho 10-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Nový spolupracovník

Od 1. května 2017 posílil tým našeho skladu pan Vaceslav Schauermann.

Nový spolupracovník

Nový spolupracovník

Od 1. května 2017 posílil tým našeho skladu pan Marijo Uzelac.

Nový spolupracovník

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme paní Anke Maser k jejímu 10-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Ukončení pracovního poměru

Pan Hrvoje Nizic ukončil svoji působnost. Přejeme mu úspěchy v další práci a děkujeme za spolupráci.

Ukončení pracovního poměru