Zaměstnanec

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme paní Angelina Heling z marketingového oddělení k jejímu 5-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Gratulujeme - náš vedoucí pobočky Norimberk pan Klaus Pfleiderer oslaví 15leté výročí u naší společnosti.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme paní Sarah Brusel ze správního oddělení k jejímu
20-letému jubileu v naší firmě.  

Výročí spolupracovníka

Rozloučení u příležitosti odchodu do důchodu

Pan Epifanio Giacomo Baccarella odchází do zaslouženého důchodu. Děkujeme mu za jeho pracovní nasazení a spolupráci a přejeme mu všechno nejlepší. 

Rozloučení u příležitosti odchodu do důchodu

Výročí spolupracovníka

Gratulujeme - nás spolupracovník ve skladu pan Johannes Fränkle oslavil své 5leté výročí u společnosti.

Výročí spolupracovníka

Ukončení pracovního poměru

Pan Karl Hoffmann z pobočky ve Berlín opustil naši firmu. Přejeme mu úspěchy v dalším zaměstnání a děkujeme za dobrou spolupráci.

Ukončení pracovního poměru

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme našemu vedoucímu pobočky heco Polsko panu Richardu Piatkowskému k jeho 25-letému výročí ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Gratulujeme - nás spolupracovník ve skladu pan
Andrej Kravcenko oslavil své 15leté výročí u společnosti.

Výročí spolupracovníka