Zaměstnanec

Vzdělání v oboru obchodnice ve velkoobchodě a zahraničním obchodě (IHK)

Dne 01.09.2020 zahájila paní Jil el Safadi své učení v oboru obchodnice ve velkoobchodě a zahraničním obchodě (IHK).

Vzdělání v oboru obchodnice ve velkoobchodě a zahraničním obchodě (IHK)

vzdělání pro odborného skladníka (IHK)

Dne 1.9.2020 zahájil pan Niklas Knorr své vzdělání v oboru odborný skladník.

vzdělání pro odborného skladníka (IHK)

Výročí spolupracovníka

Gratulujeme panu Alexandru Rose z oddělení nákupu k jeho 5-letému výročí ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme našemu obchodnímu zástupci panu Tobiasu Hohmannovi k jeho 10-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Gratulujeme - pan Daniel Grodl z odbytu oslavi 15-leté výročí u naší společnosti.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme pani Evě Greiffenbergerové z oddělení prodeje k jejímu 15-letému výročí ve firmě.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme panu Uli Armbrusterovi, jednateli naší dceřinné firmy co-IT, k jeho 15-letému výročí v naší společnosti.

Výročí spolupracovníka

Výročí spolupracovníka

Blahopřejeme naší spolupracovnici ze skladu paní Beatě Brosowské k jejímu 15-letému jubileu ve firmě.

Výročí spolupracovníka