Filozofie firmy

Hodnoty | cíle | kultura

 

 

»Vyostřené mezinárodní  podmínky 
hospodářské soutěže mají jen tři dimenze: 
 tempo, rychlost a zase rychlost«

Klíčová kompetence

Sortiment v hlavním oboru podnikání v rozsahu přes 2000 produktů nás kvalifikuje jako kompletního dodavatele spojovacích dílů potrubí a armatur z nerezavějících a kyselinovzdorných ušlechtilých ocelí všeho druhu. Přes prodejní síť s pěti prodejními pobočkami v Německu se snažíme být blízko svým zákazníkům. Celopodnikovým tokem informací a přenosem znalostí zaručujeme kompetentní poradenství a krátké reakční doby.

Cíl

Nemůžeme být všude nejlevnější, ale naše zákazníky chceme přesvědčit o tom, že cena, která se vztahuje na naše výrobky, je nejlepší, jakou můžeme nabídnout. Na trhu chceme prosadit kvalitu za rozumnou cenu. Chceme si zasloužit, aby zákazníci měli v naše výrobky důvěru, a tím jim ušetřit čas, aby nemuseli hledat informace na nepřehledném trhu a aby nemuseli srovnávat přemíru nabídek.  

 

 

 

»Kvalita poráží cenu«

 

 

»Transparentnost vytváří důvěru«

Zákaznické rozhraní

Každý zaměstnanec je mostem důvěry, který s námi spojuje zákazníka. Vedle osobního kontaktu internet radikálně změnil způsob, jak můžeme naše zákazníky zastihnout. Na našich internetových stránkách si můžete jednoduše vyhledat stav zakázek a dodávek, aktuální stav skladových zásob, disponibilitu a ceny.

Unternehmenskultur

Respekt k hodnotám každého zaměstnance, nezávisle na jeho postavení a odpovědnosti, je naší základní filozofií pro zdravý rozvoj. Každý dostane tolik prostoru k práci, kolik si myslí, že na svá bedra může naložit. Způsob, jakým se chováme k zaměstnancům, je pro nás podstatou konkurenčního jednání.    

 

 

»...ke svým zaměstnancům přistupujeme
s vděčností, respektem a úctou«
(Reinhold Würth, podnikatel)

 
 

 

»Mnozí si myslí, že rozhodující jsou jen čísla.
To je nesmysl. Pouze ekonomové jsou přesvědčeni,
že lidé jednají racionálně.
Krása, radost, naděje, spravedlnost, svoboda
 a vzájemná spolupráce - to jsou trvalé ideály«
(Gary Halm, podnikový konzultant)

Hodnoty

Do středu zájmu stavíme člověka se všemi jeho pocity a iracionalitou. Podporujeme a požadujeme sociální způsobilost, to znamená upřímnost a spolehlivost a uvědomělé vnímání hranic - našich hranic a hranic druhých.