Internet Explorer Warning
Poznámka: heco gmbh přestane podporovat Internet Explorer začátkem roku 2021.
Doporučujeme Microsoft Edge , který je již nainstalován na Windows 10, také Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
deencz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecné informace   

 

1.1. Oblast použití prohlášení o ochraně osobních údajů 


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje vysvětlení k nakládání s osobními údaji v našem podniku. Není-li dále výslovně rozlišeno, platí prohlášení jednotně pro postupy zpracování osobních údajů na naší webové stránce i pro všechny ostatní formy nakládání s osobními údaji jako např. pro zpracování údajů za účelem plnění smlouvy. Doplňující vysvětlení ke specifickým on-line funkcím naleznete v příloze na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.   
 

1.2. Správce 


Správcem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): 

heco gmbh 
Lailingstraße 9 
75196 Remchingen 
Tel.: 49 (0) 7232 36 550 
E-mail: it@heco.de 

Správce určuje sám nebo společně s jinými osobami účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jmen, kontaktních údajů aj.   
 

1.3. Předmět ochrany údajů 


Předmětem ochrany údajů je zpracování osobních údajů. Jedná se o veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjektu údajů), např. kontaktní osobě ve vašem podniku. Jedná se např. o údaje jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také informace, které nezbytně vznikají v průběhu našeho obchodního vztahu, jako jsou např. údaje o jednotlivých objednávkách a uzavírání smluv. 

Při zpracovávání osobních údajů dodržujeme příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že vaše údaje zpracováváme pouze na základě vašeho souhlasu nebo dovolení vyplývajícího ze zákona, např. pokud je zpracování údajů nezbytné k poskytnutí našeho smluvního plnění (např. ke zpracování zakázek) nebo pokud je nařízeno zákonem.   
 

1.4. Technická opatření k zajištění bezpečnosti 


Přijímáme organizační a technická bezpečnostní opatření odpovídající stavu techniky, abychom zajistili dodržení předpisů o ochraně osobních údajů, a abychom námi zpracované údaje chránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo jiným zásahem neoprávněných osob. 

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, který nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, využívá naše webová stránka šifrování SSL, příp. TLS. Údaje, které prostřednictvím webových stránek zprostředkujete tak nemohou číst třetí strany. Šifrované připojení poznáte podle řádku adresy „https://“ vašeho prohlížeče a podle symbolu zámku na řádku prohlížeče.   
 

2. Zpracování údajů na webové stránce   

 

2.1. Vyhledání naší webové stránky 


Při vyhledání naší webové stránky pomocí prohlížeče použitého na vašem koncovém zařízení budou automaticky a bez vašeho přičinění
 

 • Datum a čas přístupu a rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GMT)
 • Způsob přístupu (sloveso, např. „GET“)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka) a případné parametry („Query“)
 • IP adresa uživatele
 • Verze protokolu HTTP uživatele
 • Informace o typu prohlížeče a používaném jazyce / jeho verzi, předvolbě zobrazení vícejazyčných webových stránek (např. EN, DE), informace o operačním systému uživatele a instalovaných pluginech příp. používaných NDK / SDK
 • Případně soubory Cookies nasazené u uživatele
 • Webové stránky, ze kterých se systém uživatele na naše stránky dostal
 • Status přístupu / HTTP-(Sub-)Statuscode
 • Příslušné množství přenášených dat 


odeslány a dočasně uloženy v tzv. Log-File na server naší webové stránky pro tyto účely:
 

 • zajištění plynulého průběhu připojení;
 • zajištění pohodlného užívání naší webové stránky;
 • vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability. 


Právním základem pro zpracování IP-adresy je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedeném účelu zpracování údajů.

Údaje jsou ukládány po dobu 7 dnů a potom automaticky vymazány.

2.2. Cookies - Obecná upozornění 


Na naší stránce využíváme na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR takzvané Cookies. Na náš zájem optimalizovat naši webovou stránku a její uživatelskou přívětivost je v tomto ohledu třeba hledět ve smyslu uvedeného předpisu jako na oprávněný zájem. V případě Cookies se jedná o malé soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení (laptopu, tabletu, smartphonu aj.), když navštívíte naši stránku. Cookies na vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. V souboru cookie se ukládají informace, které vznikají v souvislosti se specifickým použitím koncového zařízení. To však neznamená, že tak bezprostředně získáme poznatky o Vaší identitě. Používání cookies slouží k tomu, abychom vám zpříjemnili využití naší nabídky. Proto využíváme takzvané session-cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívil jednotlivé stránky naší webové stránky nebo, že jste se již přihlásil ke svému uživatelskému účtu. Tyto cookies jsou po opuštění naší webové stránky automaticky vymazány. Dále používáme také za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti dočasné cookies, které zůstanou po určitou stanovenou dobu uloženy na vašem koncovém zařízení. Pokud naši stránku znovu navštívíte, abyste využil/-a našich služeb, bude automaticky rozpoznáno, že jste již u nás byl/-a, jaké zadání/nastavení jste provedl/-a a jaké zboží jste případně již umístil/-a do vašeho nákupního košíku, abyste tuto činnost nemusel/-a znovu opakovat. 

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Váš prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se žádné cookies na vašem počítači neukládaly nebo se vždy zobrazilo před uložením nového souboru cookie upozornění. Úplná deaktivace cookies však může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

 

Náš správce souhlasu můžete použít k rozhodnutí, které soubory cookie a podobné technologie mohou být použity. Všechny soubory cookie jsme rozdělili do tří kategorií:

 

Nezbytné - bez těchto cookies náš web nebude fungovat
Statistiky - Anonymní statistiky návštěvníků
Pohodlí - videa, funkce chatu a naposledy zobrazené produkty
 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny soubory cookie a podobné technologie. Odkaz ve sloupci Poskytovatel vede k prohlášení o ochraně údajů příslušného partnera.

typnázevposkytovatelkategoriepoužití
Cookiecookieconsent_statushecoNeccessaryCookie-Consent-Manager
Cookiedp_cookieconsent_statushecoNeccessaryCookie-Consent-Manager
Cookieweb_auth_tokenhecoNeccessaryWebservice-authentication
Local StoragelanguagehecoNeccessarySelection of language
External Requestt.jseTrackerNeccessaryTracking-Code (Cookie-less)
External Requeste.jseTrackerNeccessaryTracking-Code (Cookie-less)
External RequestcntcceTrackerNeccessaryTracking-Code (Cookie-less)
Cookie_et_coideTrackerStatisticsCookie-Support
CookieBT_sdceTrackerStatisticsCurrent user session
CookieisSdEnabledeTrackerStatisticsScroll depth
CookieBT_ctsteTrackerStatisticsCookie-Test
CookieBT_pdceTrackerStatisticsVisitor history
Local Storage_et_coideTrackerStatisticsCookie-Recognition
Cookielast_visited_article_groupshecoComfortLast seen products
SkriptfirmenidentifikationhecoComfortIdentification as myheco-user
CookieTawkConnectionTimeTawk.toComfortChat
Cookie_tawkuuidTawk.toComfortChat
Cookieuslk_sUserlikeComfortChat
Cookieuslk_eUserlikeComfortChat
Cookieajs_group_idUserlikeComfortChat
CookiekvcdUserlikeComfortChat
Cookiekm_aiUserlikeComfortChat
Cookieajs_anonymous_idUserlikeComfortChat
Cookiekv_lvUserlikeComfortChat
Cookiekm_lvUserlikeComfortChat
Cookie_gaUserlikeComfortChat
Local Storageuslk_in_service_timeUserlikeComfortChat
Local Storageuslk_dragUserlikeComfortChat
External Requestapi/chatUserlikeComfortChat
External Requestuserlike/jsUserlikeComfortChat
CookieANIDYoutubeComfortVideo
Cookie1P_JARYoutubeComfortVideo
CookieNIDYoutubeComfortVideo
CookieCONSENTYoutubeComfortVideo
External RequestrobotoYoutubeComfortVideo
External Requestembed+playerYoutubeComfortVideo
External Requestpreview.jpgYoutubeComfortVideo
External Requestcast_sender.jsYoutubeComfortVideo
External Requestad_status.jsYoutubeComfortVideo
External Requestvideo_logoYoutubeComfortVideo

2.3. Navázání kontaktu 


S osobními údaji, které jste nám poskytl/-a vyplněním kontaktních formulářů na webové stránce, telefonicky nebo e-mailem budeme samozřejmě zacházet důvěrně. Používáme vaše údaje výhradně pro zamýšlený účel, pro zpracování vaší poptávky. Právním základem pro zpracování osobních údajů je buď článek 6 odstavec 1 písmeno b) nebo článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem na tomto zpracování osobních údajů zde vyplývá ze společného cíle odpovědět na vaši poptávku, případně řešit nastalé problémy a tím zachovávat a podporovat vaši spokojenost jako zákazníka a uživatele naší webové stránky. 

Pokud se zúčastníte našich zákaznických průzkumů, je tato účast čistě dobrovolná. Každá osobní informace, kterou v průběhu odpovídání na naše otázky uvedete, je považována za dobrovolně uvedenou. V textových polích, kde se vyplňuje text volně, prosíme neuvádějte jména nebo podobné údaje, které by mohly text dát do souvislosti s vámi nebo jinými osobami. V případě udělení souhlasu v rámci zákaznického průzkumu se pro zpracování údajů založené na souhlasu použije článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR. Pokud jste v rámci zákaznického průzkumu udělil/-a souhlasy, máte možnost je kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Více informací je upraveno ve zvláštních upozorněních k ochraně osobních údajů u příslušného zákaznického průzkumu.   
 

2.4. Specifické funkce webové stránky 


Popis dalších funkcí naší webové stránky vztahujících se k ochraně osobních údajů, příp. další možnosti navázání kontaktu on-line, naleznete v příloze na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.   
 

3. Zpracování údajů v rámci obchodních vztahů


Níže získáte jako zákazník našeho podniku nebo zájemce přehled o účelech a právních základech zpracování údajů v rámci našich obchodních vztahů s vámi.   
 

3.1.  Plnění smlouvy 


Zpracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro přípravu, uzavření nebo plnění s vámi uzavřené smlouvy. Účel závisí na konkrétní smlouvě a zahrnuje zejména 
 

 • vytváření a úpravu nabídek
 • zpracování smluv
 • zpracování plateb
 • podporu a servis před, během a po ukončení obchodního vztahu s vámi
 • vyřízení veškerých nároků ze záruky 


Zpracování vašich osobních údajů se v tomto ohledu uskutečňuje na základě čl.  6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je nezbytné k výše uvedeným účelům. Bez těchto údajů s vámi nebudeme moci smlouvu uzavřít a plnit ji. 

Námi získané údaje jsou ukládány pouze tak po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly údaje získány. Ukládání údajů již není nezbytné, pokud jsou smluvní plnění plně poskytnuta a proběhly uplatnitelné záruční doby, pokud nejsme na základě zákonných povinností uchovávat údaje, vyplývajících zejména z obchodního a daňového práva, k delšímu uchovávání oprávněni a povinni.   
 

3.2.  Plnění právních povinností 


Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom splnili naše zákonné povinnosti. Ty mohou plynout např. z obchodního a daňového práva, práva pro oblast praní špinavých peněz, finančního a trestního práva. Účely zpracování vyplývají z příslušných zákonných povinností; zpracování slouží zpravidla účelu vyhovět povinnosti poskytnout informace státu. Zpracování údajů probíhá v tomto ohledu na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Údaje po uplynutí právní povinnosti vymazáváme, pokud neexistuje jiný právní základ.   
 

3.3.  Ochrana oprávněných zájmů 


Vaše osobní údaje kromě toho zpracováváme za účelem zachování našich oprávněných zájmů anebo zájmů spřízněných osob, např. pro tyto účely:
 

 • uložení v naší databázi zákazníků, např. pro možnost následné komunikace po prvním kontaktu na veletrhu
 • odpovědi na otázky netýkající se smluv a obchodní korespondence
 • zasílání informačních materiálů, ceníků, upozornění na akce
 • provádění kontrol bonity
 • optimalizaci našich obchodních procesů 


Zpracování údajů probíhá v tomto ohledu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá v tomto ohledu z výše uvedených účelů a dále z našeho obecného zájmu na průběžné péči o naše vztahy se zákazníky. 

Také si dále vyhrazujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje, tedy vaše jméno a vaše kontaktní údaje, které jste nám předal/-a při navázání obchodního kontaktu nebo v obchodním vztahu, abychom vám mohli poskytnout informace o vlastních podobných produktech nebo plněních, přičemž u těchto opatření budeme kromě GDPR dodržovat případné aplikovatelné předpisy soutěžního práva. Pokud s námi máte uzavřenu smlouvu, vedeme vás jako stávajícího zákazníka. V tomto případě zpracováváme vaše poštovní kontaktní údaje bez ohledu na konkrétní souhlas, abychom vám mohli zasílat informace o nových produktech a službách. Vaši e-mailovou adresu zpracujeme, abychom vám i touto cestou mohli zasílat informace o vlastních, podobných produktech a službách. Kdykoliv můžete vyslovit nesouhlas s prováděním marketingových opatření.   
 

3.4. Souhlas 


Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, vyplývají účely z obsahu příslušného prohlášení o souhlasu. Zpracování údajů probíhá v těchto případech na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Údaje vymažeme, pokud pro účely, které sledujeme již nejsou nezbytné nebo pokud jste odvolal/-a souhlas a neexistuje jiný právní základ k jejich uchovávání.   
 

4. Zacházení s údaji uchazečů o zaměstnání 


Pokud se u nás ucházíte, např. také prostřednictvím e-mailu, o volnou pracovní pozici, zpracováváme údaje, které jste nám v souvislosti s vaším dopisem uchazeče/životopisem zaslal/-a, abychom posoudili vaši vhodnost pro vypsanou pracovní pozici (nebo příp. pro jinou volnou pozici v rámci naší skupiny podniků), a abychom mohli provést výběrové řízení. Údaje o vás jako uchazeči po doručení vašeho dopisu/životopisu prověří personální oddělení a odpovědná osoba příslušného oddělení našeho podniku. V podniku mají přístup k vašim údajům pouze ty osoby, které to potřebují pro provedení výběrového řízení. 

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů ve výběrovém řízení je zejména § 26 BDSG (německý Zákon o ochraně osobních údajů). Dle něj je zpracování údajů přípustné, pokud je potřebné v souvislosti s rozhodnutím o odůvodnění zaměstnaneckého poměru. Ukládání doplňujících údajů, které jste udal/-a dobrovolně je prováděno na základě čl.  6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem za účelem provedení výběrového řízení zpracovat také vámi dobrovolně poskytnuté informace. Pokud po neúspěšném ukončení výběrového řízení budete souhlasit s uložením vašich osobních údajů v naší databázi uchazečů, je právním základem pro související další zpracování váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv bez udání důvodů s účinkem do budoucna odvolat. 

Osobní údaje uchazečů v případě neúspěšné účasti ve výběrovém řízení pravidelně po čtyřech, nejpozději však po šesti měsících vymazáváme. V případě, že jste souhlasil/-a s dalším zpracováním vašich osobních údajů v naší databázi uchazečů, údaje budou smazány, pokud již nebudou třeba pro účely, pro které byly získány, zpravidla po uplynutí doby 5 měsíců zanesení do databáze. Pokud jste v rámci výběrového řízení byl/-a vybrána pro určitou pracovní pozici, jsou vaše údaje převzaty do našeho personálního systému a tam jsou zpracovávány, pokud jsou potřebné pro odůvodnění a realizaci zaměstnaneckého poměru.   
 

5. Obecná ustanovení   

 

5.1. Sdílení údajů a kategorií příjemců 


Jako člen skupiny podniků heco spolupracujeme s jinými koncernovými podniky a vyměňujeme si s nimi údaje. Předání osobních údajů jiným koncernovým podnikům probíhá však pouze tehdy, pokud pro to existuje právní základ, a pokud je předání nezbytné v rámci příslušného účelu zpracování osobních údajů. Takto jsou vyměňována uvnitř koncernu data zákazníků a dodavatelů zejména v rámci plnění smluv na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá zejména v optimalizaci našich vnitropodnikových správních procesů pro udržitelnost zdrojů a zlepšení služeb zákazníkům. 

Vaše osobní údaje předáváme externím třetím osobám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pokud existuje jiné zákonné dovolení, nebo pokud k tomu máme k dispozici váš souhlas. Předávání pak vždy probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a/ nebo písm. f) GDPR. 

Externími příjemci mohou být poskytovatelé služeb, které pověříme poskytováním plnění v rámci zpracování zakázky dle čl. 28 GDPR (např. v oblasti IT služeb, marketingových služeb nebo skartace spisů). Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme. Údaje smějí používat výlučně dle našich pokynů pro námi předem uvedené účely. Kromě toho předáváme na základě zákonné povinnosti nebo k ochraně našich oprávněných zájmů data také externím dodavatelům, kteří nám na vlastní odpovědnost poskytují cizí odborná plnění, jedná se např. o přepravce, daňové poradce nebo auditory.  

Dále je možné, že z důvodů povinnosti ze zákona budeme muset předat osobní údaje úřadům a státním institucím, např. státnímu zastupitelství, soudům, celním a finančním úřadům. 

Pokud dojde k předání údajů na místa, jejichž sídlo nebo místo zpracování údajů se nenachází v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zajistíme před předáním údajů, kromě zákonem povolených výjimečných případů, že u příjemce bude existovat buď přiměřená úroveň ochrany údajů nebo, aby byl k dispozici váš souhlas s předáním údajů.   
 

5.2. Doba uložení údajů 


Dobu uložení osobních údajů zjistíte primárně z odpovídajícího popisu příslušné nabídky, příp. služby v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doplňkově, příp. pokud v příslušném popisu nabídky, příp. služby není uvedeno jinak, platí obecně: 

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu nezbytnou pro plnění účelu jejich zpracování nebo, v případě souhlasu, dokud souhlas neodvoláte. V případě námitky vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich zpracování není dle příslušných zákonných ustanovení dovoleno. Vaše osobní údaje vymažeme také, pokud je to ze zákonných důvodů naší povinností. Pokud a dokud existují zákonné povinnosti k uchovávání údajů, vymažeme údaje teprve po uplynutí zákonných lhůt.   
 

5.3.  Vaše práva jako subjektu údajů   

 

5.3.1. Přehled 


Kromě práva na odvolání vašeho nám uděleného souhlasu máte při existenci příslušných zákonných podmínek tato další práva:
 

 • právo na informaci o vašich u nás uložených osobních údajích dle čl. 15 GDPR a § 34 BDSG (německého Zákona o ochraně osobních údajů),
 • právo na opravu nesprávných nebo na doplnění neúplných údajů dle článku 16 GDPR;
 • právo na výmaz vašich u nás uložených údajů dle článku 17 GDPR a § 35 BDSG (německý Zákon o ochraně osobních údajů),
 • právo na omezení zpracování vašich údajů dle článku 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR,
 • právo vznést námitku dle článku 21 GDPR.   

 

5.3.2. Právo na informaci dle článku 15 GDPR 


Máte právo dle článku 15 odstavec 1 GDPR na žádost bezplatně získat informaci o vašich u nás uložených osobních údajích. To zahrnuje zejména:
 

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemce, příp. kategorie příjemců, pro které byly nebo budou osobní údaje, které se vás týkají zveřejněny;
 • plánovanou dobu uložení osobních údajů, které se vás týkají, pokud k tomu nejsou k dispozici konkrétní údaje, kritéria stanovení doby uložení;
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování správcem nebo práva na vznesení námitky proti tomuto zpracování;
 • existenci práva na stížnost u dozorového úřadu;
 • všechny dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů;
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování dle článku 22 odstavec 1 a 4 GDPR a, alespoň v těchto případech, smysluplné informace o použité logice a rozsahu a požadovaných účincích tohoto druhu zpracování pro subjekt údajů. 


Pokud budou osobní údaje poskytnuty třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, máte právo být v souvislosti s předáním údajů informován/-a o vhodných zárukách dle článku 46 GDPR. 
 

5.3.3. Právo na opravu dle článku 16 GDPR 


Máte právo od nás neprodleně požadovat opravu příslušných nesprávných osobních údajů. Při zohlednění účelu zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího vysvětlení. 
 

5.3.4. Právo na výmaz dle článku 17 GDPR 


Máte právo od nás požadovat, aby byly příslušné osobní údaje neprodleně vymazány, pokud k tomu existuje jeden z těchto důvodů:
 

 • osobní údaje nejsou již nezbytné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, o který se opírá zpracování dle článku 6 odstavec 1 písmeno a) nebo dle článku 9 odstavec 2 písmeno a) GDPR, a pokud pro zpracování neexistuje jakýkoliv jiný právní základ;
 • podáte dle článku 21 odstavec 1 nebo odstavec 2 GDPR námitku proti zpracování, a v případě článku 21 odstavec 1 GDPR neexistují přednostní oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány neoprávněně;
 • výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly získány s ohledem na nabízené služby informační společnosti dle článku 8 odstavec 1 GDPR. 


Pokud jsme zveřejnili osobní údaje a jsme povinni je vymazat, učiníme s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci přiměřená opatření k informování třetích stran, které zpracovávají vaše údaje, aby vymazaly všechny odkazy k těmto osobním údajům nebo kopie a replikace těchto údajů. 
 

5.3.5. Právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR 


Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud existuje některý z následujících předpokladů:
 

 • správnost osobních údajů popíráte;
 • zpracování je neoprávněné, a vy požadujete místo výmazu omezení využívání osobních údajů;
 • správce již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, subjekt údajů je však k uplatnění, vykonávání nebo obraně právních nároků potřebuje nebo
 • jste podal/-a proti zpracování dle článku 21 odstavec 1 GDPR námitku, pokud ještě není stanoveno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů. 

 

5.3.6. Právo na přenositelnost dle článku 20 GDPR 


Máte právo, získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste nám poskytl/-a ve strukturovaném běžném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat bez toho, abychom vám bránili, jinému správci, pokud

 • zpracování spočívá na souhlasu dle článku 6 odstavec 1 písmeno a) a dle článku 9 odstavec 2 písmeno a) nebo na smlouvě dle článku 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a
 • zpracování je prováděno s pomocí automatizovaných postupů. 


Při výkonu práva na přenositelnost údajů máte právo požadovat, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.   
 

5.3.7. Právo na odvolání souhlasu 


Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost dosud uskutečněného zpracování. Je-li souhlas odvolán, zastavíme příslušné zpracování údajů.   
 

5.3.8. Právo vznést námitku dle článku 21 GDPR 


Dle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodů, které vznikly na základě vaší zvláštní situace, vznést kdykoliv proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které byly získány na základě čl.  6 odst. 1 písmene f) GDPR, námitku. Osobní údaje potom již nezpracováváme, ledaže by pro zpracování existovaly prokazatelně povinné důvody hodné ochrany, které by převážily zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, k výkonu nebo k obraně právních nároků. 
 

Kromě toho máte dle čl. 21 odst. 2 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy, jejíž uplatnění by vedlo k ukončení zpracování pro účely přímé reklamy nebo ochraně oprávněných zájmů.

 

5.4. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů 


Vyhrazujeme si právo upravovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům, a abychom v prohlášení o ochraně osobních údajů mohli uplatnit změny našich plnění, např. při zavádění nových služeb. Vždy platí nejaktuálnější znění prohlášení o ochraně osobních údajů.   
 

5.5. Otázky k pověřenci pro ochranu osobních údajů 


Pokud máte otázky k ochraně údajů, napište nám prosím e-mail nebo se obraťte přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Sven Boden, co-IT.eu GmbH 
Kriegsstraße 39, 76133 Karlsruhe 
E-mail: sb@co-IT.eu   


Verze 1.0, stav září 2018     

 

Příloha: Specifické funkce webové stránky   

 

1. etracker 

Poskytovatel webové stránky využívá služeb (společnosti) etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com) k analýze dat o využití. Používají se přitom soubory cookies, které umožňují statistickou analýzu využívání stránky uživateli a zobrazování k využívání se vztahujících obsahů nebo reklamy. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč uloží na koncovém zařízení uživatele. 

Cookies od společnosti etracker neobsahují informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele. Data generovaná společností etracker jsou na zakázku poskytovatele webové stránky společností etracker zpracovávána a ukládána výlučně v Německu a podléhají tak přísným německým a evropským zákonům a standardům o ochraně osobních údajů. etracker byl v tomto ohledu nezávisle prověřen, certifikován a byla mu udělena pečeť dobré ochrany osobních dat ePrivacyseal

Zpracování dat je prováděno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný zájem) evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU-GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci naší on-line nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich uživatelů obzvlášť důležité, je IP-adresa společností etracker co nejdříve anonymizována a identifikátory přihlášení a zařízení jsou společností etracker převedeny na jednoznačný, ale nikoliv k určité osobě přiřaditelný klíč. Jiné použití, sloučení s jinými údaji nebo předání třetím stranám společnost etracker neprovádí. 

Proti výše uvedenému zpracování můžete kdykoliv vznést námitku, pokud se týká vašich osobních údajů. Vaše námitka pro vás nebude mít žádné nepříznivé důsledky. 

Další informace k ochraně údajů u společnosti etracker naleznete zde.   


2. Google AdWords a Google Conversion-Tracking 


Naše webová stránka používá Google AdWords. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

AdWords je on-line reklamní program. V rámci tohoto on-line reklamního programu pracujeme s Conversion-Tracking (sledování konverzí). Po kliknutí na reklamu spuštěnou Googlem je cookie nastaven pro Conversion-Tracking (sledování konverzí). Cookies jsou malé textové soubory, které umístí webový prohlížeč na vašem zařízení. Cookies od Google AdWords po 30 dnech ztrácejí platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pomocí souboru cookie mohou Google a my rozpoznat, že jste klikl/-a na nějakou reklamu a byl/-a přesměrován/-a na naši webovou stránku. 

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiné soubory cookies. Soubory cookies nejsou sledovatelné prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Pomocí cookies určených pro konverzi jsou vytvářeny statistiky konverze pro zákazníky AdWords, kteří používají Conversion-Tracking (sledování konverzí). Zákazníci AdWords se dozvědí, kolik uživatelů kliklo na jejich inzerci a bylo přesměrováno na stránky s tagem ke sledování konverzí. Zákazníci AdWords však nezískají informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete jeho využívání zakázat. To lze provést deaktivací konverzního souboru cookie v uživatelském nastavení prohlížeče. Tím také nedojde k zachycení ve statistikách konverzí. 

Ukládání konverzních souborů cookie je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Jako provozovatel webových stránek máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat naši nabídku na webu a naši reklamu. 

Podrobnosti k Google AdWords a Google Conversion-Tracking (sledování konverzí) naleznete v ustanovení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete nasazení cookies sledovat, omezovat nebo mu zabránit. Deaktivace cookies může mít za následek omezení funkcí naší webové stránky.   
 

3. YouTube 


Správce zodpovědný za zpracování na této stránce integroval komponenty YouTube. YouTube je internetový video-portál, který umožňuje uživatelům bezplatné zveřejnění videoklipů a jiným uživatelům jejich bezplatné sledování, hodnocení a komentování. YouTube umožňuje zveřejnění všech druhů videí, proto lze pomocí tohoto internetového portálu vyvolat celé filmy a televizní pořady, ale také hudební videa, trailery nebo samotnými uživateli vytvořená videa. 

Poskytovatelem těchto služeb je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Die YouTube, LLC je dceřinou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Každým vyvoláním podstránky této webové stránky, která je provozována správcem zpracování, a na které byla integrována komponenta You-Tube (YouTube-video), dostane prohlížeč na informačně-technologickém systému subjektu údajů od YouTube automaticky prostřednictví příslušné komponenty You-Tube pokyn stáhnout zobrazení odpovídající You-Tube-komponenty. Další informace k YouTube jsou k dispozici na https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. V rámci této technické procedury získají YouTube a Google poznatky o tom, které konkrétní podstránky naší stránky subjekt údajů navštívil. 

Je-li subjekt údajů současně přihlášen pomocí hesla na YouTube, rozpozná YouTube vyvoláním podstránky, která obsahuje YouTube-video, které konkrétní podstránky naší stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace YouTube a Google sbírají a přiřazují účtu subjektu údajů na YouTube nebo na Googlu. 

YouTube a Google tak vždy získají pomocí YouTube-komponenty informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naši stránku, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání naší webové stránky zároveň přihlášen na YouTube nebo na Googlu; to se děje nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na YouTube-video nebo ne. Pokud subjekt údajů takovýto přenos informací nechce, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním naší stránky odhlásí ze svého účtu na YouTube, příp. na Googlu. 

Ustanovení o ochraně osobních údajů na https://policies.google.com/privacy poskytují informace o shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů ze strany YouTube a Google. 

Využití YouTube se uskutečňuje v zájmu přitažlivého zobrazení našich on-line nabídek. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.   
 

4. Twitter Plugin 


Naše webová stránka používá funkce služby Twitter. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Při používání Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou vámi navštívené stránky propojeny s vaším twitterovým účtem a zveřejněny ve vašem Twitter-Feedu. Přitom probíhá přenos údajů na Twitter. O obsahu přenášených údajů a využívání údajů ze strany Twitteru nemáme žádné poznatky. 

Uživatelům našich webových stránek chceme dát možnost být prostřednictvím sociálních sítí informováni o změnách v sortimentu našich produktů. 

Používání Twitteru se uskutečňuje v zájmu přitažlivého zobrazení našich on-line nabídek a za účelem zjednodušení výměny obsahů prostřednictvím sociálních sítí. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Podrobnosti o zacházení s údaji ze strany Twitteru naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

Zobrazení svých osobních údajů u Twitteru můžete změnit na: https://twitter.com/account/settings   
 

5. Userlike 


Naše webová stránka používá funkce služby Userlike. Poskytovatelem je Userlike UG (s omezeným ručením), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem. 

Userlike používá soubory cookies, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují rozhovor s vámi v podobě chatu v reálném čase. 

Jsou přitom shromažďovány a ukládány tyto údaje: datum a čas hovoru, obsah chatu. Shromážděné údaje nejsou používány k tomu, aby vás osobně identifikovaly.  

Pokud nám prostřednictvím chatu sdělíte osobní údaje, činíte tak dobrovolně. Aktivně od vás osobní údaje nezjišťujeme. Texty, které v rámci chatu zadáte do vstupní masky jsou na naši žádost ukládány na serveru Userlike. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno a) (Souhlas), příp. b) (Splnění smlouvy) GDPR. 

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Userlike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.   
 

6. Newsletter 


Pro zasílání našeho newsletteru potřebujeme, abyste zadal/-a vaši e-mailovou adresu. Ověření zadané e-mailové adresy cestou tzv. procesu double-opt-in je nutné pro zajištění toho, aby nedošlo k zneužití registrace třetí stranou. E-mailová adresa bude využívána výlučně k zasílání newsletteru. 

E-mailová adresa zadaná při přihlášení k odběru newsletteru je zpracovávána výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro odvolání stačí jednoduché sdělení prostřednictvím e-mailu nebo se můžete odhlásit prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ v Newsletteru. Oprávněnost již proběhlých postupů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. 

Údaje zadané za účelem nastavení odběru budou v případě odhlášení vymazána. Pokud nám tyto údaje budou poskytnuty pro jiné účely a na jiném místě, zůstávají nadále u nás. 

Následující tabulka podává přehled dalších postupů zpracování souvisejících s přihlášením k odběru a zasíláním newsletteru:

heco Privacy Table

7. Zákaznický portál na naší webové stránce


Naši zákazníci mají možnost si na naší webové stránce založit zákaznický účet s povinnou registrací a vyvolat, příp. prohlédnout si přes něj např. své provedené objednávky, ceny produktů nebo stav vyřízení dodávky u svých objednávek.  Prostřednictvím zákaznického portálu nejsou uzavírány smlouvy.  Při registraci jsou získávány některé osobní údaje, jako jsou jméno, kontaktní údaje a údaje pro komunikaci jako jsou telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Uživatelé zákaznického portálu mají možnost v případě potřeby údaje zadané při registraci kdykoliv změnit a vymazat. Kdykoliv vám kromě toho samozřejmě poskytneme informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili. Rádi je také opravíme, příp. na vaše přání vymažeme, pokud neexistují zákonné povinnosti k jejich uchování. 

Po dobu využívání rozšířených funkcí/služeb našeho zákaznického portálu ukládáme vaše v rámci registrace zadané údaje za účelem správy vašeho zákaznického účtu a za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále ukládáme vámi dobrovolně uvedené údaje po dobu vašeho využívání portálu na základě příslušného vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po vymazání zákaznického účtu vaše údaje vymažeme, pokud nebude existovat jiný právní základ, který by opravňoval k jejich dalšímu uchovávání.